LIDGELDEN JEUGD mogen betaald worden op rekening BE63 0689 0016 7808 met vermelding van naam, voornaam en ploeg van komend seizoen , bvb “Lidgeld Jef Janssen U12”.

Het lidgeld bedraagt 200€ en bevat het volledige kledijpakket van Nike, aansluiting en verzekering voetbalbond en kaarten voor het eetfestijn.

LIDGELDEN VERPLICHT TE BETALEN vóór 1 augustus 2016.

BELANGRIJK : Geen betaald lidgeld = GEEN KLEDIJPAKKET!